Content image

OBSG Leiderdorp

De vier openbare basisscholen in Leiderdorp vormen sinds 1995 de OBSG Leiderdorp. In alle vier de wijken vindt u een openbare school. Sinds augustus 2007 is de OBSG Leiderdorp een stichting. De grootte van de scholen varieert van 200 tot 275 leerlingen. In totaal gaan ruim 900 kinderen naar het openbaar onderwijs. Dit onderwijs wordt verzorgd door zo'n 80 medewerkers.

Wie maken deel uit van de OBSG

  • de kinderen en hun ouders, verdeeld over de 4 locaties
  • een (toeziendhoudend) stichtingsbestuur
  • een algemeen directeur / bestuurder
  • per locatie een locatieleider
  • onderwijzend personeel (OP)
  • onderwijs ondersteunend personeel (OOP)
  • een centrale administratie ter ondersteuning van het bestuur, de algemeen directeur en de locaties