Content image

Vacatures

Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp verzorgt openbaar onderwijs aan 900 kinderen op vier verschillende locaties. Door een gestructureerd en interactief onderwijsaanbod, vormen van ontdekkend onderwijs, interessante thema's en activiteiten worden kinderen uitgedaagd in hun ontwikkeling. Op de vier basisscholen vindt dit plaats binnen verschillende onderwijssystemen. Hierbij staan kwaliteit en eigenheid centraal. De eigenheid komt tot uiting in de verschillende onderwijssystemen die gehanteerd worden, van klassikaal tot Jenaplan. Onze grondslag is 'niet apart maar samen'.