Content image

Buitenschoolse opvang

Naast het aanbieden van kwalitatief hoogstaand primair onderwijs wil de OBSG aanhaken bij maatschappelijke ontwikkelingen en ingaan op de behoeften van kinderen én ouders, nu en in de toekomst. Zo worden wij bijvoorbeeld steeds vaker gecofronteerd met de vraag van (toekomstige) ouders naar kinderopvang.

Daarom richt de OBSG zich naast de onderwijsactiviteiten ook op kinderopvangactiviteiten, waarbij nauw wordt samengewerkt met professionele kinderopvangorganisaties als FloreoKids en Catalpa.
Doel hiervan is in samenwerking met deze partners, de kinderen een voltijds dagarrangement te bieden van 07:30 - 18:30 uur met volledige didactische, pedagogische ondersteuning, resulterend in een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind!

Overigens blijft u vanzelfsprekend de mogelijkheid houden om zelf opvang te regelen zonder tussenkomst van het schoolbestuur of de school. U bent niet verplicht gebruik te maken van de mogelijkheden die de school biedt.

FloreoKids
FloreoKids beschikt over een gevarieerd aanbod aan voor- en naschoolse opvang in Leiderdorp en Hoogmade. U kunt kiezen voor die locatie die qua aanbod en ligging het beste aansluit bij uw behoefte en die van uw kind(eren). De meeste locaties bieden reguliere naschoolse opvang tot 18.30 uur. Op Villa Picasso en op Het Vogelnest is ook verlengde naschoolse opvang mogelijk tot 19.00 uur. U kunt naschoolse opvang afnemen met of zonder opvang in de schoolvakanties of alleen maar voor schoolvakanties; het zogenaamde vakantiecontract. Wij bieden voor- en naschoolse opvang aan op:
  • Kindercentrum Het Buitenhof (dichtbij De Hobbit)
  • Kindercentrum De Duikboot (dichtbij De Hasselbraam)
  • Kindcentrum Hoftuyn (samen met de PWA)
  • Kindcentrum De Brink (dichtbij De KJS)
  • Kindcentrum De Willem (kleinschalige opvang, dichtbij de KJS)
  • BSO De Vrijbuiters (veel aandacht voor sport en buitenspel)

FloreoKids
Centraal Bureau
Van Diepingelaan 110F
2352 KA Leiderdorp

071- 581 7777

Kijk voor meer informatie en leuke foto's ook op:
www.floreokids.nl
Catalpa
Bso de Kampioen Leiderdorp
Buitenschoolse opvang (bso) is bedoeld voor schoolkinderen van 4 tot 13 jaar. Zij komen na schooltijd en tijdens de schoolvakanties naar de bso. Bso de Kampioen wordt ook wel naschoolse opvang genoemd. Maar bso is meer: we vangen niet alleen de kinderen op na schooltijd, maar ook tijdens de vakanties en op studiedagen.
Bso de Kampioen is bovenal gezellig. Wij willen dat uw kind zich thuis voelt op de bso. De kinderen hebben ook veel inspraak in wat ze willen doen. Kinderparticipatie staat bij ons hoog in het vaandel. Samen spelen in de verschillende ruimtes, ontspannen op de bank, muziek luisteren, een gezelschapsspel spelen, een potje voetballen, mee doen aan workshops… het kan allemaal. Kinderen komen graag naar de Kampioen.

BSO de Kampioen 
Bloemerd 1d 
2353 BZ Leiderdorp 

071-5421710
www.catalpa.nl
De Batavieren
De Batavieren is een centrale locatie in de wijk Roomburg in Leiden. Deze locatie bestaat uit 2 verschillende panden. 1 voor ons kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar en 1 voor onze Buitenschoolse Opvang (BSO) voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Ons kinderdagverblijf is een locatie met een huislijke uitstraling. Het belang van alle kinderen staat voorop en door de persoonlijke benadering van de gediplomeerde pedagogisch medewerkers heerst er een warme, intieme sfeer.
Om de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen, voldoet het pand en de inventaris aan de meest recente eisen van de GGD. De pedagogisch medewerksters zijn allemaal op de hoogte van het uitgebreide pedagogisch beleid en in het bezit van kinder-ehbo. Op de groepen staan vaste pedagogisch medewerkers en de samenwerking onderling is betrokken en flexibel. Dit stralen zij uit naar de kinderen waardoor een geborgen en gezellige sfeer heerst.
Bij De Batavieren is een grote buitenruimte waar de kinderen uitgebreid kunnen spelen. Alle groepsruimten hebben een directe deur naar een buitenruimte waardoor zij gemakkelijk naar buiten kunnen gaan.

De Batavieren
IJsselkade 48
2314 VM Leiden

071-5893988
www.dekinderhaven.nl