Content image

Aanmelding

Indien u besluit uw kind op een van onze scholen aan te melden, kunt u hiervoor gebruikmaken van een aanmeldingsformulier dat op de locaties afgehaald kan worden, u via de contactpagina kunt aanvragen, of via de downloadpagina op deze site kunt downloaden. Op het aanmeldingsformulier kunt u de locatie van uw voorkeur opgeven en een tweede keuze aangeven.
U kunt uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 0 jaar

Het bestuur van de Stichting OBSG Leiderdorp streeft naar een zo evenwichtig mogelijke opbouw van de leerlingaantallen per locatie en per groep om zo de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. In verband met de grote toeloop voor enkele locaties zijn door het bestuur richtlijnen vastgesteld.

Spelregels bij aanmelding
In verband met de grote toeloop voor enkele locaties zijn door het bestuur richtlijnen vastgesteld.

Enkele punten zijn:

Per jaar worden in principe 28 nieuwe vier-jarigen toegelaten.
Broertjes en zusjes worden bij voorrang geplaatst
Aanmeldingsformulieren worden op volgorde van binnenkomst gerangschikt
Van een aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging
Voor 1 mei hoort u of uw kind kan worden toegelaten op de locatie van uw keuze
Indien er meer dan 28 aanmeldingen op een locatie zijn, gaan Leiderdorpse kinderen voor op kinderen vanuit de randgemeenten
Het kan voorkomen dat bij een te grote toeloop van nieuwe leerlingen aan de locatie van de 1e keuze geen plaats meer is. In overleg wordt vervolgens bekeken op welke locatie er nog wel plaats is.

U kunt uw kind digitaal aanmelden bij Stichting OBSG Leiderdorp middels de knop rechts bovenaan de website genaamd 'Inschrijven'. Of u kunt HIER het aanmeldingsformulier downloaden en naar ons opsturen.

Aanmelding van kinderen met extra zorg
Elk kind, ook een kind met een handicap, heeft recht op onderwijs. In toenemende mate vragen ouders aan „gewone‟ basisscholen of zij hun gehandicapte kind toe willen laten. Dat is niet verwonderlijk. Op veel terreinen wordt immers geprobeerd om mensen met een handicap zo normaal mogelijk aan het maatschappelijk verkeer deel te laten nemen.

In augustus 2003 is de wet 'Leerlinggebonden financiering' (LGF) van kracht geworden. Deze wet is bedoeld om de integratie van gehandicapte leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs te verbeteren. Ouders van kinderen met een handicap kunnen kiezen voor plaatsing van hun kind op een gewone basisschool. Er kan dan in sommige gevallen extra hulp en middelen worden aangevraagd. Deze extra financiering, ook wel het 'rugzakje' genoemd, is gebonden aan bepaalde spelregels.

Rugzakje
Voorwaarde voor plaatsing van leerlingen met een handicap is de indicatiestelling. Een commissie van indicatiestelling (CVI) bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor een speciale school gericht op de handicap, of voor een budget, de zogenaamde 'rugzak'. In deze 'rugzak' zitten middelen waarmee extra zorg bekostigd kan worden, waardoor het mogelijk is onderwijs op een gewone basisschool te volgen.

We willen in onze scholen ruimte en aandacht bieden aan ieder kind. Als de CVI een positief besluit heeft genomen, kunt u uw kind bij een van onze scholen aanmelden. Naar aanleiding van de aanmelding wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Daarin komt aan de orde: de hulpvraag van het kind, uw verwachtingen en de mogelijkheden van onze scholen hieraan te voldoen.
Als blijkt dat we uw kind de hulp kunnen bieden die het nodig heeft, worden er nadere afspraken gemaakt en wordt een handelingsplan opgesteld met ondersteuning vanuit het speciaal onderwijs. Indien blijkt dat wij niet het onderwijs kunnen bieden dat beantwoordt aan de hulpvraag, dan verwijzen we u in het belang van uw kind door naar een andere school.

Mocht u overwegen uw kind met een 'rugzak' op een van onze scholen aan te melden, dan is het verstandig al in een vroeg stadium contact met ons op te nemen, aangezien het realiseren van een verantwoorde opvang en de administratieve afhandeling de nodige tijd kost.