Content image

Personele unie

Personele unie
PROOLeiden en OBSG Leiderdorp (de stichting die het openbaar primair onderwijs in Leiderdorp verzorgt) vormen per 1 oktober 2017 een personele unie. Bij een personele unie blijven er twee stichtingen voor openbaar onderwijs, maar hebben dezelfde bestuurder: de heer Marton de Pinth. Beide stichtingen behouden hun Raad van Toezicht, maar die bestaat ook uit dezelfde personen. In bestuurlijk zin wordt daarom gewerkt alsof PROOLeiden en OBSG Leiderdorp één organisatie zijn.

Voordelen personele unie
Door de vorming van de personele unie:
• Ontstaat een grotere werkgever. Dat betekent meer rechtszekerheid bij wisselende leerlingenaantallen.
• Is het makkelijker voor leerkrachten om van PROOLeiden naar OBSG Leiderdorp te gaan, en andersom (mobiliteit).
• Ontstaat meer ruimte voor een bestuursbureau met specifieke expertise waar schooldirecties, bestuur en Raad van Toezicht een beroep op kunnen doen.
• Kan de flexibele schil t.b.v. invallers/vervangers snel uitgebreid worden, door de toename van het aantal leerlingen (en FTE).

Scholen PROOLeiden
PROOLeiden heeft vijftien scholen verspreid in Leiden. Klik HIER voor een overzicht.