Content image

Oudertevredenheidspeiling

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2015. De tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal scholen in Nederland.
Uit deze scholen is een referentiegroep samengesteld waarmee de resultaten van de betreffende school worden vergeleken.
De huidige referentiegroep bevat gegevens van 86813 ouders en verzorgers van 1217 scholen. De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders de Hobbit waarderen.

Download hier het verslag