Content image

De Koningin Juliana School


Het karakteristieke en sfeervolle gebouw van de KJS biedt volop ruimte voor eigentijds onderwijs. Na een renovatie in 1998 beschikt de KJS over een modern gebouw, met behoud van de karakteristieke uitstraling ! Medio 2008 is een uitbreiding met drie lokalen en een speelzaal / toneelvoorziening gerealiseerd.

Gedurende de cursus 2014-2015 werken we op de KJS met elf groepen: drie kleutergroepen, één groep 3, één groep 4, één groep 5, één groep 6, twee groepen 7 en twee groepen 8.
In totaal telt de KJS op 1 oktober 2014 264 kinderen, tegen de zomervakantie van 2015 is dit aantal door de instroom van nieuwe kleuters opgelopen tot ongeveer 290 kinderen.
We vinden het vanzelfsprekend dat kinderen met plezier naar school moeten kunnen gaan, waarbij de sfeer op school uitnodigend en veilig moet zijn. Dit uit zich in acceptatie van elkaar, leren rekening te houden met anderen, behulpzaam te zijn.

Goede verstandelijke vorming
Op de basisschool wordt met recht de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van kinderen, vandaar ruime aandacht voor de verstandelijke vorming.

Aandacht voor brede vorming
* sociale vorming (leren omgaan met elkaar)
* creatieve vorming (handvaardigheid, tekenen, muziek, toneel)
* emotionele vorming (leren omgaan met je gevoelens)
* motorische vorming (leren omgaan met je lichaam)

Aandacht voor zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Ontplooiing van de zelfstandigheid en het kunnen dragen van verantwoordelijkheid zijn belangrijke aspecten in de ontwikkeling naar de volwassenheid.

Goede sfeer
Kinderen moeten met plezier naar school gaan. Dat plezier willen wij bevorderen door in een prettige sfeer duidelijk te maken welke houding en prestatie van de kinderen wordt verwacht.