Content image

De Prins Willem-Alexander School


'De Prins Willem-Alexander School' bestaat ruim dertig jaar. In al die jaren hebben veel Leiderdorpse kinderen hun weg gevonden naar de PWA en in al die jaren heeft de kwaliteit van het onderwijs op onze school voor goede resultaten borg gestaan. In oktober 2005 is het gebouw aan de Leeuwerikstraat afgebrand. Tot januari 2013 was de school gehuisvest in een semi permanent gebouw aan de Leeuwerikstraat, dit in afwachting van de nieuwe school. Om ruimte te maken voor de bouwactiviteiten is de PWA in augustus 2013 tijdelijk verhuisd naar de Wilddreef. In de zomer van 2014 is de gloednieuwe locatie aan de Leeuwerikstraat 6 te Leiderdorp betrokken!

'De Prins Willem-Alexander School' werkt volgens het jaarklassen systeem met interne differentiatie. Dit wil zeggen dat de kinderen ingedeeld zijn in jaargroepen naar leeftijd en dat binnen deze groepen tegemoet wordt gekomen aan de verschillen die er tussen kinderen zijn.

De PWA telt 2 kleutergroepen, een groep 3, een groep 4, een groep 5, een groep 6, een groep 7 en een groep 8.
Het totaal aantal kinderen is op 1 oktober 2014 is 201, tegen de zomervakantie van 2015 is dit aantal door de instroom van nieuwe kleuters opgelopen tot 213. In dit kleinschalige karakter krijgt elk kind het onderwijs waar hij/zij het meest bij gebaat is. Er wordt dus gewerkt met kleine groepen, waardoor elk kind maximale aandacht kan krijgen!

Balans
We proberen in de jaren dat de kinderen op school zitten een juiste balans te vinden tussen spelen en werken. Bij de kleuters ligt de nadruk op het spelend bezig zijn en de sociaal-emotionele ontwikkeling; in de jaren daarna zal het accent meer liggen op de verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. De basis voor een goede en leuke schooltijd wordt in de kleuter periode gelegd. De kleuters krijgen bij de PWA alle ruimte, tijd en aandacht om nog kleuter te zijn. Wij proberen op een veelal speelse manier hen in hun ontwikkeling te stimuleren.

Brede vorming
Naast de verstandelijke ontwikkeling van de kinderen, hebben we oog voor de totale ontwikkeling van het kind. U kunt dit is terug te vinden in de aandacht die wij schenken aan de sociaal-emotionele, de creatieve en motorische ontwikkeling van de kinderen.

Passend onderwijs
Wij vinden dat het onderwijs moet aansluiten bij de individuele mogelijkheden van het kind. Dit uit zich in de zorg voor elke individuele leerling.

Zorg op maat
Kinderen die extra zorg behoeven tijdens het leerproces, kunnen rekenen op extra steun en aandacht. Dit kan kinderen betreffen die moeite hebben met de aangeboden leerstof, maar ook de kinderen die gezien hun vaardigheden behoefte hebben aan extra uitdagende leerstof.

Zelfstandigheid
Grote waarde hechten we aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid van de kinderen, waarbij zij zelf leren keuzes te maken en beslissingen te nemen, één en ander vanzelfsprekend passend bij hun leeftijd.

Goede verstandelijke vorming
Kinderen moeten met plezier naar school gaan. Dat plezier willen wij bevorderen door in een prettige sfeer duidelijk te maken welke houding en prestatie er van de kinderen wordt verwacht.