Content image

De Hobbit


'De Hobbit' is in 1973 gestart in de wijk Binnenhof in Leiderdorp. De naam van onze school is afkomstig uit het boek 'de Hobbit' van Tolkien.

'Hobbits zijn kleine ijverige wezens, die zich in felle kleuren kledenen die van lekker eten en drinken en gezelligheid houden'.
In 1992 is de school verhuisd naar een nieuw gebouw in de wijk Buitenhof. De 'oude' Hobbit is afgebroken en heeft plaatsgemaakt voor bejaarden woningen. In de loop van de jaren groeide de school van 40 leerlingen naar 550 leerlingen. Door de grote belangstelling voor de Hobbit was de school bij het betrekken van het nieuwe gebouw in 1992 al uit zijn jasje gegroeid. Vandaar dat 'de Hobbit' in 1994 aan het Heelblaadjespad een dependance kreeg. Inmiddels is deze dependance uitgegroeid tot een zelfstandige school: 'de Hasselbraam'.

'De Hobbit' telt 3 kleuter groepen, 3 onderbouw groepen en 3 bovenbouw groepen. In totaal 229 kinderen op 1 oktober 2014 en rond de zomer van 2015 door de instroom van nieuwe kleuters zo' n 250 kinderen. Gezien de grote belangstelling voor de locatie Klerkenhof wordt er ieder jaar een beperkt aantal jongste kleuters (maximaal 28) opgenomen.

Uitgangspunten
De Hobbit werkt sinds de cursus 2005 - 2006 in jaarklassen, dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin stamgroepen en jaargroepen te onderscheiden waren. Activiteiten zoals gespreksvormen in de kring, samen werken, spel en vieringen zoals de weeksluiting, gezamenlijke projecten, etc. zijn echter onveranderd gebleven. Door middel van onderwijs op maat, het ontwikkelen van zelfstandigheid, het bieden van zorg aan kindderen met (leer) problemen is de Hobbit een school voor alle kinderen en hun ouders !

Aandacht voor:
goede en brede verstandelijke vorming
sociale, emotionele en creatieve vorming
ontwikkeling van creatief denken en handelen
ontwikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid