Content image

Medewerkers

Naast het management zijn er dagelijks veel mensen in de vier scholen werkzaam.
Sommigen werken een hele week met een groep, anderen zijn parttime werkzaam en delen samen met iemand de verantwoordelijkheid voor een groep. Daarnaast zijn er ook medewerkers in ondersteunende functies werkzaam, zoals bijvoorbeeld de logopediste en de conciėrge.

We onderscheiden twee groepen medewerkers:
  • onderwijzend personeel
  • ondersteunend personeel

Onderwijzend personeel

Groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten verzorgen de lessen aan de diverse groepen. Zij volgen nauwgezet de ontwikkeling van de kinderen en zorgen voor de begeleiding van de kinderen.

Vakleerkrachten
De vakleerkrachten gymnastiek verzorgen tweemaal per week de gymnastiek voor de hogere groepen. De kinderen van groep 6 en 7 kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan 'godsdienstonderwijs'; hiervoor is een vakleerkracht aangesteld.

Intern Begeleiders
Niet alle kinderen leren in hetzelfde tempo, sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. De organisatie van de extra leerlingenzorg is in handen van de intern begeleider. Deze intern begeleiders zijn op de locatie werkzaam, ondersteunen de groepsleerkrachten en geven adviezen aan ouders.

Stagiaires / LIO'ers
Jaarlijks zijn er enkele stagiaires of LIO'ers binnen de school werkzaam. Ze 'leren' voor leerkracht en doen op deze wijze ervaring op. Zij geven les onder verantwoordelijkheid van een groepsleerkracht.


Ondersteunend personeel

Onderwijsassistent
Op enkele locaties is een onderwijsassistente werkzaam. Onderwijsassistenten ondersteunen de groepsleerkrachten en spelen een rol bij extra hulp aan kinderen.

Administratief Medewerkster 
Op het kantoor van de Stichting OBSG Leiderdorp verzorgt een administratief medewerkster de leerling- en personeels administratie, de afhandeling van nota's, de correspondentie, e.d.

Conciėrges
Zij verrichten ondersteunende werkzaamheden, zoals kopieerwerk en kleine onderhouds werkzaamheden aan het gebouw.