Content image

Management

Managementteam
De dagelijkse leiding van de scholen is in handen van het management. Hiermee worden de algemeen directeur en de locatieleiders bedoeld. Gezamenlijk vormen zij het 'managementteam' (MT) van de Stichting OBSG Leiderdorp.

Maandelijks wordt in het MT overleg gevoerd op het gebied van onderwijs, personeel, financiŽn, beheer en organisatie:
 • onderwijskundige ontwikkelingen
 • roosters en planning
 • vernieuwingen binnen het onderwijs
 • deelname aan projecten
 • regelgeving
 • bijstellen van de schoolplannen
 • ontwikkelingen op personeelsgebied
 • begrotingen, etc.

Algemeen directeur
De algemeen directeur van de Stichting OBSG Leiderdorp heeft een bovenschoolse functie in de rol van algemeen directeur †en is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten. Hij onderhoudt de contacten met bestuur, inspectie, GMR en de locatieleiders en is belast met de beleidsterreinen:
 • Onderwijs
 • Kwaliteit
 • Imago, Communicatie en PR
 • Bestuur en Management
 • Personeel
 • FinanciŽn
 • Huisvesting

Locatieleiders
De locatieleiders zijn verantwoordelijk voor:
 • de coŲrdinatie van de onderwijsactiviteiten op de locatie
 • de leerlingenzorg
 • de begeleiding van leerkrachten en ondersteunend personeel
 • beheer van het gebouw
 • aanschaf van materialen e.d.
 • zij zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel.