Content image

Bestuur

De Stichting OBSG Leiderdorp bestaat uit 4 scholen, de Raad van Toezicht en het bestuursbureau.

De stichting staat onder leiding van een directeur-bestuurder:
De heer drs. M.A.J.A. de Pinth

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
de heer J.W. Snik, voorzitter
mevrouw mr.drs. C.A. de Weerdt
mevrouw drs. G. Mohebbi
de heer F.J. de Wit

Het bestuursbureau verzorgt de aansturing van de scholen van PROOLeiden en Stichting OBSG Leiderdorp op de gebieden onderwijs, financiėn, personeels- en huisvestingszaken.

Jaarverslag 2018
Elk jaar legt OBSG Leiderdorp maatschappelijke verantwoording af aan de overheid, belanghebbenden, geļnteresseerden, medewerkers, medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht over de realisatie van de doelstellingen in het afgelopen jaar. In dit jaarverslag, bestaande uit een bestuursverslag en jaarrekening, staan de activiteiten, die in 2018 zijn ondernomen en de inkomsten en uitgaven van dat jaar. Het jaarverslag 2018 is hier in te zien