Content image

Ons Onderwijs

Inhoud van het onderwijs
In de periode vanaf het 4e jaar tot het 12e jaar krijgen de kinderen, waar mogelijk in samenhang, te maken met verschillende ontwikkelings-, leer- en vormingsgebieden. Het onderwijs op onze scholen bevordert een brede vorming van kinderen en richt zich op:
  • de emotionele ontwikkeling
  • verstandelijke ontwikkeling
  • ontwikkeling van de creativiteit
  • het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden
Onderwijssystemen
Door een gestructureerd en interactief onderwijsaanbod, vormen van ontdekkend onderwijs, interessante thema's en activiteiten worden kinderen uitgedaagd in hun ontwikkeling. Op de vier openbare basisscholen vindt dit plaats binnen verschillende onderwijssystemen. Hierbij staan kwaliteit en eigenheid voorop.
De eigenheid komt tot uiting in de verschillende onderwijssystemen die gehanteerd worden, van klassikaal tot Jenaplan.

Er valt iets te kiezen in het openbaar onderwijs !
Vanzelfsprekend wordt voldaan aan de kerndoelen.
Er is ruime aandacht voor maatwerk (Passend Onderwijs).
Voor alle kinderen is er uitgebreid aandacht voor zorg.
Dit alles leidt tot kwaliteit!