Content image

Openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen, met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving.
De identiteit van de openbare school wordt bepaald door de mensen die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen. Identiteit is dus geen kwestie van kiezen, maar van delen.

De openbare school vormt een bijzondere waardengemeenschap. Zij is in principe neutraal, maar niet passief. Voor de openbare school is het essentieel dat leerlingen, ouders en leerkrachten respectvol en betrokken staan ten opzichte van elkaar, of het nu gaat om een ander geloof, een andere etniciteit, geaardheid of wat dan ook.

Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren met, van en over elkaar door samen te beleven, met respect voor de ander.

  • Wij bereiden kinderen voor op hun rol in de samenleving door ze de veelzijdigheid ervan te leren benutten.
  • We leren kinderen zelfstandig hun eigen vraag te benoemen en zelf hulp te organiseren.
  • We leren kinderen verschillende culturen en levensbeschouwingen te ontdekken en te benutten.
  • We leiden ze op voor hun latere deelname aan de maatschappij, waarin ze zichzelf moeten kunnen redden.