Placeholder image

Overzicht nieuws

01 november 2018
Onderwijsveld Leiden slaat handen ineen voor brede talentontwikkeling
LEES MEER
03 oktober 2018
Het is nog geen vier jaar in gebruik, maar het plein van de...
LEES MEER
02 oktober 2018
Burgemeester Pieter van der Werf kan als geen ander drieduizend...
LEES MEER
02 oktober 2018
Ruim 3500 basisscholieren zingen en dansen met burgemeester Pieter...
LEES MEER
21 september 2018
Ook de Koningin Julianaschool deed donderdag 20 september mee met de...
LEES MEER
20 september 2018
Ontmoeting van toekomstige en huidige leraren van PABO Hogeschool...
LEES MEER
19 september 2018
Het is gelukt, de roosters op Leidse basisscholen zijn gevuld. Maar...
LEES MEER
06 september 2018
Op woensdag 12 september wordt door medewerkers in het primair...
LEES MEER
05 september 2018
In Zeeland en Zuid-Holland blijven op 12 september veel klaslokalen...
LEES MEER
28 augustus 2018
*Wie: Marton de Pinth (56) *Wat: directeur-bestuurder van PROOLeiden...
LEES MEER
27 augustus 2018
De ideeën die de onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van...
LEES MEER
20 augustus 2018
Kindcentrum Voorhof vindt ruimte in eigen gebouw Verscholen in het...
LEES MEER
18 juli 2018
Personeelstekort kwart basisscholen (NOS Teletekst, 17 juli 2018).
LEES MEER
17 juli 2018
Aan het einde van het schooljaar is OBS Prins Willem-Alexander...
LEES MEER
16 juli 2018
Open­ba­re ba­sis­scho­len De Ste­vens­hof, de Ko­nin­gin...
LEES MEER
10 juli 2018
Een in­val­kracht in het on­der­wijs mag van­af ko­mend school­jaar...
LEES MEER
09 juli 2018
Openbare basisscholen De Stevenshof, Koningin Julianaschool en De...
LEES MEER
09 juli 2018
Aan het einde van het schooljaar is OBS Prins Willem-Alexander...
LEES MEER
09 juli 2018
Al decennia lang viert de Koningin Juliana School ieder jaar aan het...
LEES MEER
27 juni 2018
Het Huis van het On­der­wijs. Dat is de naam van het kan­toor­ge­bouw...
LEES MEER
21 juni 2018
Vanaf juni worden alle invallers, die via Pool West werkzaam zijn,...
LEES MEER
12 juni 2018
Op 6 juni organiseerde de Stichting Vrienden van de Hasselbraam voor...
LEES MEER
08 juni 2018
De leer­krach­ten in het ba­sis­on­der­wijs moe­ten op­pas­sen dat ze...
LEES MEER
08 juni 2018
De PO-raad schaar­de zich ach­ter de ac­ties van de...
LEES MEER
07 juni 2018
Op 6 juni vond in Leiden een conferentie plaats voor pedagogisch...
LEES MEER
06 juni 2018
De drie­ja­ri­ge sa­men­wer­king van De Leid­se Aan­pak en het...
LEES MEER
04 juni 2018
Scho­len zijn blij met de nieu­we Va­ria­wet die...
LEES MEER
01 juni 2018
Scho­len wor­ste­len met de pri­va­cy­wet. Er is nog veel...
LEES MEER
01 juni 2018
Leid­se scho­len snap­pen dat er een nieu­we pri­va­cy­wet is, maar...
LEES MEER
30 mei 2018
Ne­der­land­se ba­sis­school­leer­lin­gen re­ke­nen steeds slech­ter....
LEES MEER
25 april 2018
Toi­let­ten die niet meer schoon te krij­gen zijn, vocht, schim­mel,...
LEES MEER
19 april 2018
Mi­nis­ter Slob van Ba­sis- en Voort­ge­zet On­der­wijs wil...
LEES MEER
18 april 2018
De ba­sis­scho­len rond Lei­den mo­gen van­af nu ook mee­doen aan het...
LEES MEER
11 april 2018
De bestuurskantoren van diverse onderwijsorganisaties zijn verhuisd...
LEES MEER
11 april 2018
Eer­der dan voor­gaan­de school­ja­ren zijn scho­len in ba­sis- en...
LEES MEER
11 april 2018
Een aan­tal Leid­se school­be­stu­ren wil dat de ge­meen­te Lei­den...
LEES MEER
10 april 2018
Maandagmiddag, 9 april, hebben de leerlingen uit groep zes van De...
LEES MEER
07 april 2018
Le­ra­ren op de ba­sis­school wor­den in gro­ten ge­ta­le...
LEES MEER
07 april 2018
De leerlingen van de Koningin Juliana school in Leiderdorp hebben...
LEES MEER
13 maart 2018
Van­daag 2206 leer­lin­gen zon­der goed on­der­wijs! Dat meldt de...
LEES MEER
04 maart 2018
Met ingang van maandag 5 maart a.s. betrekt het bestuursbureau van...
LEES MEER
10 februari 2018
Het ka­bi­net en het ba­sis­on­der­wijs zijn het eens over het...
LEES MEER
31 januari 2018
De po­li­tiek in­cor­rec­te se­rie ’De lui­zen­moe­der' van de NPO...
LEES MEER
15 januari 2018
Scholen potten geld voor zorgleerlingen op. In Noord-Holland en...
LEES MEER
05 december 2017
Het Leid­se ba­sis­on­der­wijs heeft steeds meer last van het...
LEES MEER
28 november 2017
Op de scholen van OBSG Leiderdorp werken bevlogen, goed opgeleide...
LEES MEER
20 november 2017
Met groot en­thou­si­as­me is Sint Ni­co­laas af­ge­lo­pen...
LEES MEER
16 november 2017
Afgelopen week hebben veertig leerlingen van groep 6 en 7 van OBS De...
LEES MEER
14 november 2017
Vrijdagmiddag 27 oktober was het groot feest bij Kindcentrum Voorhof...
LEES MEER
01 november 2017
Alle scholen van OBSG Leiderdorp hebben sinds 1 november een nieuwe...
LEES MEER