Placeholder image

Staking legt vooral veel basisscholen plat

09 maart 2019
De onderwijsstaking van volgende week vrijdag - van basisschool tot universiteit - lijkt in deze regio vooral te leven in het basisonderwijs. Zo gaan bijna alle twintig basisscholen die onder PROO Leiden vallen en die deels in Leiderdorp liggen, dicht. Bron: Leidsch Dagblad, 9 maart 2019

Hetzelfde geldt voor de elf scholen die onder de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek vallen. Bij christelijke basisscholen is de actiebereidheid iets minder, maar nog altijd flink. Zo zijn negen van de vijftien basisscholen van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) - ook te vinden in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude - dicht. Drie andere zijn honderd procent open en nog weer drie andere zijn alleen open voor groepen waarvan de leerkrachten niet staken. Bij de Morgenwijzer voor openbaar en katholiek onderwijs in de Rijn- en Veenstreek blijft het merendeel van de scholen juist open.

Instellingen voor kinderopvang 'houden rekening met de komst van extra kinderen' en sommige sportclubs spelen er zelfs actief op in. Zo heeft Hockey Club Alphen een clinic van 8.00 tot 15.30 uur, voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Een aantal trainers staat de vijftiende klaar om kinderen 'op speelse wijze kennis te laten maken met de hockeysport'.

Toetsweek

Op middelbare scholen lijkt de stakingsbereidheid minder groot. Zo staat de teller bij vijf van de zeven scholen van SCOL op nul, bij Visser 't Hooft Leiden op twaalf personeelsleden en bij het Bonaventuracollege Burggravenlaan op 'rond de twintig'. Op die laatste school is dan ook besloten om - wanneer lessen van bepaalde leerkrachten uitvallen - de roosters te comprimeren. Bij het Visser 't Hooft wordt nog gekeken of het nodig is om toetsen te verplaatsen naar een dag buiten de toetsweek.

Bij Marecollege en Stedelijk gymnasium hebben zich slechts enkele docenten gemeld die naar Den Haag willen afreizen. Al te grote problemen lijkt dat niet te geven. Zo gaan op het 'Stedelijk' alle examentoetsen voor klas zes door. Voor de overige klassen zijn er hooguit wat roosterwijzigingen.

Mbo Rijnland heeft nog geen beeld van de actiebereidheid. „Docenten mogen tot en met dinsdag aangeven of ze willen staken", zegt een woordvoerder. „En dan proberen we ervoor te zorgen dat de lessen zoveel mogelijk doorgang zullen vinden."

Op de Universiteit Leiden is zeker stakingsbereidheid, zegt WO in Actie-woordvoerster Claire Weeda. Hoe groot die is, weet zij niet. ,,Er gaan geen intekenlijsten rond, en bovendien zijn er op vrijdag altijd al minder colleges dan op andere dagen.'' De universiteit heeft wel besloten om een dag voor Masterstudenten gewoon door te laten gaan. Volgens woordvoerder Els Potma van de Hogeschool Leiden is daar de stakingsbereidheid 'gering'. ,,We hebben een goede cao, die nog tot volgend jaar doorloopt.''

Beide onderwijsinstellingen staan een staking van docenten wel toe, als de colleges maar op een ander moment worden ingehaald, of als de stakende docent vervanging regelt.

Bron: Leidsch Dagblad, 9 maart 2019