Placeholder image

Leidse regio krijgt tweede internationale basisschool

01 februari 2019
Het ministerie van Onderwijs heeft toestemming gegeven voor het realiseren van een tweede internationale basisschool in de Leidse regio. Met de komst van de nieuwe school in de omgeving van het Bioscience Park komt de regio tegemoet aan de toenemende behoefte aan internationaal onderwijs onder expats die zich hier willen vestigen. Gemeenten en schoolbesturen hebben de ambitie om de nieuwe school in de loop van schooljaar 2019 - 2020 te kunnen starten.
Het initiatief voor een tweede internationale basisschool is een gezamenlijke inspanning van de gemeenten Leiden en Oegstgeest en de schoolbesturen PROOLeiden (Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden) en OPOO (Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest). Verkenningen in de Leidse regio hebben geleid tot het besef dat inzet op internationalisering van groot belang is. Zowel bij het regionale bedrijfsleven als bij kennisinstellingen als het LUMC, Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden, is sprake van toenemende internationalisering. Dit is terug te zien in het groeiende aantal internationale kenniswerkers in deze regio. De beschikbaarheid van internationaal onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor een daadwerkelijke verhuizing naar Nederland en draagt daarbij direct bij aan het versterken van de verdere internationale economische ontwikkeling van de Leidse regio.

De vraag naar internationaal onderwijs is dusdanig groot dat de gevestigde International School Elckerlyc in Leiderdorp continu een wachtlijst heeft. De beschikbare capaciteit blijkt onvoldoende om aan de stijgende vraag te voldoen. Deze school is daarom blij met de komst van de tweede school, zodat nog meer leerlingen in de Leidse regio toegang kunnen krijgen tot deze vorm van onderwijs. Ook het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest, met een afdeling voor voortgezet internationaal onderwijs, heeft verheugd gereageerd op dit nieuws.

In het Beleidsakkoord van de gemeente Leiden is de ontwikkeling van internationaal onderwijs een speerpunt en ook de gemeente Oegstgeest onderkent het belang hiervan. Aangezien het realiseren van een nieuwe school een verantwoordelijkheid is van het onderwijs, hebben OPOO en PROOLeiden in overleg met andere schoolkoepels, het voortouw genomen in dit traject.

André de Best, directeur-bestuurder OPOO: "Door het verkrijgen van toestemming om daadwerkelijk een tweede internationale basisschool te realiseren, creëren we een verbreding van het onderwijs-aanbod dat aansluit op de behoefte van een doelgroep die gericht op zoek is naar onderwijs met een internationaal georiënteerd curriculum en Engels als voertaal."

Marton de Pinth, directeur-bestuurder PROOLeiden: "Het openbaar onderwijs in Leiden/Oegstgeest staat voor vrij toegankelijk onderwijs dat voor alle kinderen aansluit bij hun onderwijsbehoefte. Door het realiseren van een tweede volledig Engelstalige International School binnen de regio kunnen we ook voor deze kinderen en hun ouders een wezenlijke bijdrage leveren aan hun onderwijs- en ontwikkelbehoefte en thuisnabij onderwijs.