Placeholder image

Jenaplanschool de Dukdalf - full time leraar groep 1

Met ingang van 1 januari 2019 is openbare Jenaplanschool de Dukdalf op zoek naar een full time Leraar  voor groep 1.
 
De Dukdalf is een ambitieuze school waar we het belangrijk vinden dat iedereen gezien wordt. Op dit moment zijn we druk bezig met de ontwikkeling richting een Educatief kindcentrum (EKC). 
Door groei van de school bieden we een mooie werkplek binnen een open en gezellig team. Wij proberen zoveel mogelijk uit te gaan van ieders kwaliteiten en de taken op basis daarvan te verdelen.
 
Op de Dukdalf
 • mag elk kind, medewerker en ouder zichzelf zijn
 • hebben we hart voor passend onderwijs
 • vinden we het belangrijk dat kinderen samen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen
 • vinden we het belangrijk dat de school een veilige plek is waar mensen elkaar ontmoeten en met elkaar leren werken
 • bouwen we samen aan een school voor modern Jenaplanonderwijs
 
Wij zoeken een stamgroepleider die…
 • aantoonbare affiniteit heeft met Jenaplanonderwijs
 • zicht heeft op kwaliteiten en talenten van kinderen
 • kennis heeft van leerlijnen en kan werken met doelen
 • sterk is op het gebied van differentiatie
 • denkt in kansen en mogelijkheden
 •  goed kan samenwerken met duo-partners en teamleden
 
Dan bieden wij:
 • een warm pedagogisch klimaat
 • een goede zorgstructuur
 • een innovatieve school volop in beweging
 
Arbeidsvoorwaarden:
 • rechtspositie conform CAO PO
 • salaris conform salarisschaal
 
 
Uw sollicitatie voorzien van uw motivatie en CV kunt u voor 1 december 2018 richten aan obs@dukdalf-leiden.nl onder vermelding van vacature Leraar groep 1.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. H. Frenken, 071 5215507.


Website: www.dukdalf-leiden.nl
 
Zie hier de volledige vacaturetekst.